Mees otsib naist

spetsjalist (Mees, 54a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:
Elukoht:Tartumaa
Koduleht:
Kuulutus: Tutvun vajava naisega asjatundlikuks käitlemiseks. Võib olla frigiidsena abielus olnu, kõik saab korda. On kogemusi sellistega.
Kuulutus lisatud: 08.03.2018


Arris (Mees, 57a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:
Elukoht:Rootsi
Koduleht:
Kuulutus:Kui otsid seiklusi, siis kirjuta!
Kuulutus lisatud: 08.03.2018


tõnis treiman (Mees, 40a)

Pilt puudub
E-mail:ööbiku1.
Telefon:XXXXX959 Telefoninumber kinnitamata. Kinnita telefoninumber!
Kui see on sinu kuulutus, tõesta, et see on õige number. Saada:
Eestis:
numbrile 13011 SMS sisuga FOR MEI2 8711

NB! SMS tuleb saata samalt numbrilt, mille sa kuulutusele lisasid! Kinnitamine on vajalik, et ei saaks lisada teiste inimeste telefoninumbreid kuulutustesse.

Eestis:
Hind: €0.64
Klienditugi: info@meitla.com
SMS-ühendus: fortumo.com
Elukoht:põltsamaa.
Koduleht:http://rate.ee.
Kuulutus:otsin naist, seksuhteks 18-43a.
Kuulutus lisatud: 08.03.2018


Üllar, maalikunstnik. (Mees, 38a)

E-mail:
Telefon:+37253541353
Elukoht:Lihula Linn. Lääneranna vald
Koduleht:
Kuulutus:Üksik truumees otsib oma ellu ainult truud elukaaslast armastavad siirast hoolivad kallimad usalduseväärsed austusega naist.
Naise vanus võiks olla alates 20 kuni 37. Eluaastane vanuse määr. Ise olen 38a. Ning üle viieteistkümne aasta üksik ja vallaline kristlik ning vabakutseline maalikunstnik ning olen usuvend lp Üllar.

Üllar King asub kohas nimega Lihula.
6 tundi ·

07/03/2018.

Palveid haigetele

(1). Kõigeväeline, igavene Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Sina andsid oma Poja ja lasksid Teda valu ja kannatust tunda. Sa paned meile koorma peale, aga Sa aitad ka seda kanda. Oh Isa, vaata helduses oma vaesele haigele lapsele ja tee ta jälle terveks oma heameele järgi! Kinnita teda ja tõsta ta jälle üles! Sa oled tulnud meid kannatusega katsuma, sellest me teame, et Sa ei ole meid unustanud; vala nüüd meie südametesse oma väe ja lohutuse vaimu! Sündigu Sinu tahtmine, kes Sa oma Poja ja Püha Vaimuga elad ja valitsed nüüd ja igavesti! Aamen.

(2). Issand, ma ei tea, kuidas ma suudan seda kanda, mis Sa mulle peale paned, aga Sina tead seda. Tee oma armu läbi mulle see võimalikuks, mis nüüd paistab võimatu olevat! Ma jõuan ainult seda ära kannatada, mis väike ja ruttu mööda läheb, ja langen maha põrmu, kui õnnetus kaua kestab. Ütle, Issand, minu hingele, et need kannatused, mis Sa saadad, tulevad temale kasuks. Sina, Päästja ja Õnnistegija, ilmuta mulle oma armu ja aita mind kõigest läbi tungida oma nime pärast! Aamen.

(3). Oh Jumal, minu Jumal, Sa oled minu Isa. Ma ei jäta Sind enne, kui Sa mind õnnistad. Juhi mind oma käe kõrval sellest raskest ajast läbi! Lase mind hingata ja leida rahu Sinus. Kui Sa ei taha mind vaevast vabastada, siis tee mind ikkagi vabaks kannatamatusest! Ja kui Sa ei taha vähendada minu kannatamist, siis kasvata mulle jõudu! Issand, ära peida ennast, ära jää liiga kaugele! Ma loodan Sinule ja tahan Sind jälle tänada, minu pääste ja mu Jumal. Aamen.

(4). allis Õnnistegija! Sa tunned meie südamete koormaid, Sa näed kõiki suuri ja väikseid kive meie eluteel. Sa tead, missugust kartust ja ahastust, vaeva ja valu võib surm inimlastele valmistada. Aga Sa võid meid nendest vabaks teha. Sa võid kõiki meie koormaid kergitada, kive meie eluteelt ära veeretada, meie vaeva ja valu ära võtta – ka viimste kartust kaotada. Oma ülestõusmisega oled Sina, vägev Issand, kõik vaenlased ja vastased võitnud. Toeta meid kõiges võitlemises oma väega, et me võimust saaksime ja elaksime siin ajalikult ja seal igavesti! Aamen.

(5). Halastaja ja armuline Jumal, kes Sa oled mu helde Isa, ma tänan Sind uue päeva eest, mida Sina lubad mul veel näha. Tuleta ka täna mulle meelde, et ma tohin Sinu oma olla Jeesuse, minu Õnnistegija pärast! Tuleta mulle meelde, et ma ka täna tohin lapse kombel Sinult uusi õnnistusi oodata! Tuleta mulle meelde aga sedagi, et mina selle tänase päevaga pean sammu igavesele ajale lähemale astuma! Tuleta mulle meelde, et ma sellepärast Sinuga täna pean kindlamas usus ja sügavamas usalduses üheskoos käima! Tuleta mulle meelde, et ma ka täna hoolsam pean olema, palves oma südant Sinule puistama! Tuleta mulle meelde, et ma täna ei unustaks kellelegi Sinu armastust tunnistamast! Tuleta mulle meelde, et ma tänagi ei tohi kõikuda ristiinimese lootuses, kuna Sina mind ja tänagi võiksid kutsuda siit! Tuleta mulle meelde, et ma ainult Sinu armust võin elada ja ainuüksi Sinu armust ennast valmistada Su aujärje ette astumiseks! Aamen.

(6). Mu Jumal, minu päevateekond on lõpule jõudmas. Juba helistavad õhtukellad kojukutset. Sinu armastus on mind minu käidud teedel iga päev rohkesti õnnistanud. Ma pole seda väärt. Ma pole seda ära teeninud. Ma pole selle eest Sind õieti tänadagi mõistnud. Aga Sina oled mind siiski armastanud. Kui kallis on mulle see teadmine, et ka mina Sinu armust olen küllalt saanud. Mina olen jõetu ja veel nõrgemaks ma jään. Kuis Sinu arm on mulle jõuallikaks olnud ja veel enam pean ma Su armastust kogema. Mina olen vaene ja veelgi vaesemaks jään. Kuid Sinu armust olen ma taevaste andidega õnnistatud ja veel rikkamaks ma saan. Mina olin kurb ja veelgi ehk tuleb mul minna siin pisaratega silmis läbi nutuoru. Kuid Sinu armastus on mind lohutanud ja veelgi rõõmustad Sina mind. Mina olin haige, rõhutud ning rahutu ja ehk vaevatakse mind veelgi. Kuid Sinu armastus tervendas mind. Sinu armastuses leidsin rahu südamele ja Sinu armus tohin veelgi kosuda. Ja kui ma surmavarju pimedas orus, kaduvuse varjudest kohutatult vankuma peaksin, siis Su armastus üksi pühitseb mu silmad nägema ülestõusmise päeva hommikukoitu. Lase mind, mu Jumal, üksnes Sinu armastuses astuda ka viimased sammud mu teekonnast! Võta mind oma armastuses vastu ka uuel maal ja uue taeva all! Aamen.

(7). Palve vigaste eest

Püha Jumal, õnnista ja aita kõiki, kes peavad elus kandma kehalist vigadust,
kes ei saa joosta ja mängida nagu teised;
kes on pimedad ja ei näe päikese sära ega lillede ilu;
kes on kurdid ja ei kuule lindude laulu ega sõprade naeru;
kelle mõistus on puudulik, kellel on võimatu õppida ja kelle ees on suletud kõik raamatud.
Anna Sina oma jõudu neile kõigile! Anna julgust ja abivalmidust tervetele, et nad aitaksid nõrgemat venda ja õde,
Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast, kes tegi jalutud terveks, pimedad nägijaks ja andis kurtidele tagasi kuulmise. Aamen.
Kuulutus lisatud: 07.03.2018


Hannes (Mees, 51a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:
Elukoht:Tallinn
Koduleht:
Kuulutus:Tahaks trullakat naist võtta:)
Kuulutus lisatud: 07.03.2018


mees (Mees, 53a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:55644850
Elukoht:kesk-eesti
Koduleht:
Kuulutus:Vaba mees otsib kaasat 43+ haritud saledat sportlikku voib vaikse lapsega
Kuulutus lisatud: 06.03.2018


Üllar, maalikunstnik. (Mees, 38a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:+37253541353
Elukoht:Lihula Linn. Lääneranna vald
Koduleht:
Kuulutus:Armu ja rahu teile naised.
Issandas Kristuses Jeesuses.


Hommiku- ja õhtupalved
palve_2Hommikupalved

Kui sa hommikul sängist tõused, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: „Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve. Kui sa soovid, võid veel sellise palve lisada: „Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sellel ööl mind kõige häda ja kahju eest oled varjanud, ja palun Sind, et Sa ka sel päeval mind hoiaksid pattu ja kurja tegemast, et iga minu tegu ja kogu minu elu oleks Sulle meelepärane. Nõnda annan ma Sinu kätte ennast kogu ihu ja hingega. Olgu Sinu püha ingel mulle saatjaks, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.“ Ja siis mine rõõmsalt tööle, kui sa enne veel ühe vaimuliku laulu oled laulnud!

Martin Luther

* * *
Õhtupalved

Kui sa õhtul magama heidad, õnnista ennast püha ristimärgiga ja ütle: „Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.“ Seepeale loe põlvitades või seistes usutunnistus ja Meie Isa palve. Kui soovid, võid veel sellise palve lisada: „Ma tänan Sind, mu taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa sel päeval oled mind armulikult hoidnud, ja palun Sind: anna mulle andeks kõik mu patud ja eksisammud! Varja mind sel ööl armulikult! Sest ma annan enese kogu ihu ja hingega ja kõik Sinu kätte. Olgu Sinu püha ingel minu juures, et kurjal vaenlasel poleks meelevalda minu üle! Aamen.“ Ja siis heida kärmesti ja rõõmsalt puhkama!

Martin Luther

* * *

Ma tänan Sind, mu Jumal, armas taevane Isa, Jeesuse Kristuse, Sinu armsa Poja läbi, et Sa mind sel öösel kahju ja hädaohu eest oled hoidnud ja palun Sind, anna mulle andeks kõik minu patud ning kaitse mind täna armulikult patu, õnnetuse ja kurja eest, nõnda, et terve minu elu ja kõik minu teod oleksid Sinu meelepärast! Mina annan enda ihu ja hingega Sinu kätte, Sinu isalik arm varjaku mind! Aamen.

Martin Luther

* * *

Issand, taevane Isa, valva meie üle ja hoia meid ihu ja hinge poolest kõige kurja eest! Luba meid oma armust sel ööl julgesti hingata Sinu kaitse all! Ja kui meie viimne õhtu kätte jõuab, siis tee, et uinume rahus ja jälle ärkame Sinu aus Sinu Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi! Aamen.

(Üksik truumees soovib tutvuda ausama truu armastatava kallima naisega tõsisesuhte eesmärgil.
Naiste vanus alates 20. Kuni 37. Eluaastat.
Ise olen 38a. aus korralik truumees lihulas asun.
Kuulutus lisatud: 06.03.2018


Andres (Mees, 45a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:
Elukoht:Tartu
Koduleht:
Kuulutus:Sportlik mees tutvuks 50-65a hoolitsetud välimusega naisega,kes sooviks endale nooremat sõpra- armukest.
Kuulutus lisatud: 06.03.2018


Lesij (Mees, 18a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:
Elukoht:Tartu
Koduleht:
Kuulutus:Kes ei saa magada,helista!!!Tuli nälg XXXXX012
!!!
Kuulutus lisatud: 05.03.2018


kiiks (Mees, 40a)

Pilt puudub
E-mail:
Telefon:
Elukoht:Kagu-Eesti
Koduleht:
Kuulutus:Tere! Mul selline "kiiks" - soovin leida püsivaks sekspartneriks väga kõhna kehaehitusega (anorektilist; lameda ja kondise ilma kannikateta tagumiku ning täiesti "tühjade" rindadega) keskealist Kagu-Eesti naist. Tore kui ka anaalseks sobiks.
Kuulutus lisatud: 05.03.2018


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798
rss


Mobiilne Meitla | Kasutustingimused | Kontakt | Template Designed By DatingSiteBuilder | Web Hosting By Arvixe